САНИРАНЕ

Саниране означава оздравяване на сградата.

Чрез поставянето на топлоизолация се постига икономия на енергия за отопление и охлаждане,
повишава се шумоизолирането и контрола на кондензационните процеси във сградата.

Санирането може да бъде външно и вътрешно и се оформя според архитектурния дизайн на обекта.

"НЕОТРЕЙД 12" извършва саниране на сгради,
поставя външна топлоизолация със скеле, включително саниране със алпинисти.